Referenties

Deniz Ogretir, Ombudsman International Committee of the Red Cross

“Ali is een betrouwbare, behulpzame en vasthoudende collega. Hij staat open voor feedback en is gretig zich zoveel als mogelijk te (blijven) ontwikkelen qua ADR professional en mediator in het bijzonder. Ali heeft een uitgesproken interesse in interculturele mediation waar hij, vooral dankzij zijn indrukwekkende talenkennis en bekendheid met verschillende culturen, een goed passende achtergrond voor heeft. Tenslotte ken ik Ali ook als iemand die altijd bereid is zelf feedback te geven en zijn inzichten en kennis te delen indien en wanneer opportuun.” (Linkedin)

Jolanda Barnhoorn, Management Consultant Ministerie van BZK.
“In het project DigiD-buitenland was versterking nodig en Ali was de verpersoonlijking van deze versterking. Hoewel Ali middenin een rijdende trein terecht kwam en één van de meest complexe en politiek gevoelige onderwerpen van het project op zijn bord kreeg, wist hij zich goed staande te houden. Zijn empathische vaardigheden en creatieve manier om complexe problemen op te lossen, hebben het project een heel stuk verder gebracht. Ik bewonder Ali’s positieve energie en oprechte interesse. Ali is het zeker waard om te ontmoeten en zaken mee te doen, ik beveel hem dan ook van harte aan.” (Linkedin)

David Duinkerke, senior juridisch beleidsmedewerker bij Ministerie van OCW.
“Ali is één van de meest verbindende mensen waar ik ooit mee heb samengewerkt. Hij investeert in relaties en maakt drempels in de communicatie bespreekbaar. Lost problemen op een innovatieve manier op en zodanig dat iedereen zich erin kan vinden.” (Linkedin)

Matthijs Geneste, Consultant Financial Regulation bij Double Effect.

“Ali was one of the delegates of the first delegation of Leiden University to the Harvard National Model United Nations at Harvard University. During the preparatory program and the session itself, Ali was one the most keen, ambitious and proactive delegates in the Leiden team. Most of all, he was a very pleasant person to work and spend time with!” (Linkedin)