Over Koek en Ei Mediation

Koek en Ei Mediation gelooft in het ombuigen van weerstand naar draagvlak om betere resultaten te creëren voor mensen in conflictsituaties. Het inlevingsvermogen, de vele trainingen en de juiste ervaring maken het mogelijk om cliënten te begeleiden naar een positieve oplossing en om de effecten van conflicten zoveel mogelijk te minimaliseren.

Koek en Ei Mediation doordringt, begrijpt en analyseert juridische kwesties. Het brengt nuances aan en stelt zich empathisch op bij concurrerende emoties. Het streven is het bereiken van aangename en creatieve oplossingen en korte metten maken met langdurige, tijdrovende, onzekere en dure rechtszaken.

Het doel is om mensen te inspireren om het anders te doen. Om mee te gaan met ontwikkelingen in de maatschappij. Om slimmer met conflict om te gaan. Het maakt niet uit wie u bent, waar u werkt of waar u vandaan komt. Waar het om gaat is dat u samen met de ander kunt bepalen hoe u een vervelend hoofdstuk in uw leven wilt afronden.

Wanneer cliënten de Nederlandse taal niet goed beheersen, kan dit belemmerend zijn. De conflictpartijen kunnen moeite hebben met het uitdrukken van hun emoties in een andere dan de eigen taal. En daarom kan de beheersing van meerdere talen een enorme uitkomst bieden. Koek en Ei Mediation begeleidt mediations zonder tolken in het Engels, Frans, Spaans, Arabisch, Marokkaans, Berbers, en op verzoek ook Turks.

Doorgaans worden alle inkomende berichten binnen 48 uur beantwoord. De werkwijze is toegankelijk, discreet en betrouwbaar, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.