De mediators

mediator mediation allochtone marokkaans echtscheiding arbeidsconflict

drs. Ali al Hadaui (verbonden aan rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Midden-Nederland, Noord-Holland, en Rotterdam) heeft een achtergrond als beleidsadviseur mediationvaardigheden bij de Rijksoverheid en als gedragswetenschapper. 

Met meer dan twee honderd en vijftig mediations op zijn conto weet hij de harten en de geesten van zijn cliënten voor zich te winnen om tot wederzijds acceptabele oplossingen te komen. Hij geeft trainingen voor mediators en overige professionals in conflicthantering zoals advocaten en rechters. Een tolk inschakelen hoeft meestal niet bij hem, want hij spreekt zeven talen (moedertalen Amazigh/Berbers en Marokkaans).

Turkse mediator

Kadriye Efe werkte jarenlang met verschillende (hulpverlenings-) instanties, en (semi)overheidsinstellingen voor en met mensen met verschillende achtergronden. Hierdoor heeft ze de benodigde interculturele ervaring en sensitiviteit mogen opdoen. Daarom kan ze zichzelf ook intercultureel mediator noemen. Naast het Nederlands beheerst ze ook als native-speaker de Turkse taal.

Kadriye staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en ook bij rechtbanken. Ze voert mediations in het familierecht, met name echtscheiding, omgang, familiaire aangelegenheden (onenigheden door erfenis of andere situaties) en niet erkende kinderen. Indien nodig voert ze ook kindgesprekken. 

Bent u (als verwijzer zijdelings) betrokken in een conflict en denkt u dat taal en cultuur een aspect speelt, schroom dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend telefonisch gesprek.

Mediator Papiamentomr. Barbara S. Abdoelkariem heeft tussen 1994 en 2002 op Aruba gewerkt als jurist voor de Arubaanse overheid. Sinds 2004 woont Barbara weer in Nederland en is zij werkzaam als jurist.

Sinds 2016 is Barbara geregistreerd als mediator en gespecialiseerd in arbeids-, familie-, zakelijke, buren en overheid mediation. Als trainer verzorgt ze trainingen in Nederland en op Aruba op het gebied van mediationvaardigheden. Wanneer partijen het Nederlands niet voldoende machtig zijn kan Barbara hen te woord staan in het Engels, Duits en Papiamento.

Tijdens mediations vindt Barbara het belangrijk dat de mensen die bij haar aan tafel zitten zich veilig voelen en dat hun verhalen serieus worden genomen. Partijen kunnen van Barbara verwachten dat zij een veilige omgeving creëert. Alle aspecten die belangrijk zijn, om tot een passende en wederzijds gedragen oplossing te komen, kunnen besproken worden. Niets is taboe. Wil je meer weten, neem dan gerust vrijblijvend contact op.

In 2008 voltooide mr. A.M. (Nancy) de Jong haar studie Nederlands recht aan de Vrije Universiteit. Daarna behaalde zij achtereenvolgens de postacademische opleiding tot Bedrijfsjurist, de opleiding tot Professioneel MfN-Mediator en diverse opleidingen op het gebied van personeel en organisatie. Zij heeft onlangs de postacademische leergang Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Na haar afstuderen is zij haar carrière begonnen bij een advocatenkantoor. Al snel kwam zij tot de conclusie dat het oplossen van een geschil door middel van een procedure bij de rechtbank in de meeste gevallen leidt tot een frustrerende uitkomst voor partijen. Zij besloot daarom het advocatenkantoor te verlaten en de opleiding tot mediator te volgen.

Na enkele jaren als mediator binnen de (semi) overheid werkzaam te zijn geweest, heeft zij zich als zelfstandig MfN mediator gevestigd. Zij richt zich volledig op mediations bij arbeidsconflicten. Dit kan zijn een conflict tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling. Nancy hecht veel waarde aan een balans tussen empathie en zakelijkheid.

Mocht u meer informatie willen over de werkwijze van Nancy, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.