De mediators

mediator mediation allochtone marokkaans echtscheiding arbeidsconflict

Drs. Ali al Hadaui (verbonden aan rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Midden-Nederland, Noord-Holland, en Rotterdam) heeft een achtergrond als beleidsadviseur mediationvaardigheden bij de Rijksoverheid en als gedragswetenschapper. 

Met meer dan twee honderd en vijftig mediations op zijn conto weet hij de harten en de geesten van zijn cliënten voor zich te winnen om tot wederzijds acceptabele oplossingen te komen. Hij geeft trainingen voor mediators en overige professionals in conflicthantering zoals advocaten en rechters. Een tolk inschakelen hoeft meestal niet bij hem, want hij spreekt zeven talen (moedertalen Amazigh/Berbers en Marokkaans).

Turkse mediator

Kadriye Efe van Uniek Mediation werkte jarenlang met verschillende (hulpverlenings-) instanties, en (semi)overheidsinstellingen voor en met mensen met verschillende achtergronden. Hierdoor heeft ze de benodigde interculturele ervaring en sensitiviteit mogen opdoen. Daarom kan ze zichzelf ook intercultureel mediator noemen. Naast het Nederlands beheerst ze ook als native-speaker de Turkse taal.

Kadriye staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en ook bij rechtbanken. Ze voert arbeidsmediations bij arbeidsrelationele conflicten tussen werknemers onderling maar ook tussen werknemer(s) en leidinggevende. Daarnaast voert ze ook mediations in het familierecht, met name echtscheiding, omgang, familiaire aangelegenheden (onenigheden door erfenis of andere situaties) en niet erkende kinderen. Indien nodig voert ze ook kindgesprekken. 

Bent u (als verwijzer zijdelings) betrokken in een conflict en denkt u dat taal en cultuur een aspect speelt, schroom dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend telefonisch gesprek.