Online en hybride mediation

De mediators bij Koek en Ei Mediation zijn getraind om online mediations te voeren. We zijn er zeker van dat de meesten van u bekend zijn met online videobelapplicaties Zoom, Teams en Jitsi. Voor diegenen die dat nog niet zijn of een beetje twijfelachtig zijn hopen we dat deze korte introductie helpt om niet onnodig te wachten met een mediation totdat het coronavirus overwaait.

Uit ervaring is bekend dat de meesten van mening zijn dat mediation het beste werkt wanneer partijen en de mediator elkaar persoonlijk ontmoeten. In het huidige klimaat en met de onvoorspelbare nabije toekomst is dit niet langer een haalbare mogelijkheid voor iedereen. Het heeft ons aangenaam verrast hoe effectief mediation via videobellen zijn geweest. We zijn er zeker van dat zodra deze crisis voorbij is we terug zullen keren naar onze gebruikelijke praktijk. In de tussentijd biedt online en hybride mediations een effectieve mogelijkheid om partijen te helpen bij het oplossen van geschillen.

Wat is een hybride mediation?

Koek en Ei Mediation voert ook hybride mediations. Met hybride wordt bedoeld deels online en deels aan tafel. De mediator spreekt de deelnemers eerst apart en in elkaars fysieke aanwezigheid. Vervolgens worden de gezamenlijke gesprekken online gevoerd. De volgorde kan ook omgekeerd, namelijk dat de mediator de individuele gesprekken online voert en vervolgens de gezamenlijke gesprekken aan tafel doet.

Hoe werkt het?

Net als bij onze normale praktijk starten we het proces zodra u Koek en Ei Mediation heeft gekozen om te bemiddelen. Alle partijen krijgen een link toegestuurd en gaan online naar Zoom. U hoeft de Zoom applicatie niet downloaden op uw computer, laptop, tablet of smartphone.

Zodra u de uitnodiging om deel te nemen aan de mediation accepteert wordt u in een virtuele wachtkamer geplaatst. Zodra alle deelnemers online aanwezig zijn zal de mediator het proces zoals gewoonlijk uitleggen en ervoor zorgen dat iedereen begrijpt hoe de virtuele mediation werkt. Indien nodig plaatst de mediator elke deelnemer in een eigen virtuele zaal. De mediator kan dan afzonderlijk met elke partij spreken en vervolgens de mediation plenair voortzetten.

Indien nodig kunnen documenten worden weergegeven op het scherm. Zodra een schikking is bereikt en de gemaakte afspraken zijn opgesteld in een einddocument kan dit einddocument naar elke partij worden gestuurd ter ondertekening, scanning en afronding.

We zijn verheugd over hoe goed dit proces werkt. We bieden het u aan als een middel om in deze moeilijke en vreemde tijden partijen te helpen bij een efficiƫnte en kosteneffectieve manier om wederzijds gedragen oplossingen te bereiken. We beantwoorden graag alle vragen die u hebt.