Mediation

Hieronder staan de belangrijkste voordelen die mediation biedt en hoe het voor u kan werken. Bent u bereid om te werken aan een oplossing die onderling overleg tot stand komt? Doe de zelftest.

 • Snel een oplossing
  Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond, soms zelfs
  binnen enkele weken of door een enkel gesprek van een paar uur
 • Alles in eigen hand houden
  In een mediation bepaalt u zelf, samen met uw wederpartij, wat u afspreekt
  en wat u in een overeenkomst zet.
 • Maatwerk
  Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een
  conflict. Tijdens een mediation zoekt u gezamenlijk naar een oplossing voor
  alles wat met het conflict te maken heeft.
 • De relatie behouden
  Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken
  en uit te praten. Daarna kunt u samen naar een oplossing zoeken. Op deze
  manier kunt u de persoonlijke en/of zakelijke relatie behouden, of althans
  op een goede manier afsluiten.

Welke soorten conflicten kunnen worden opgelost door mediation?

mediation mediator allochtone marokkaanse echtscheiding arbeidsconflict

Familie

mediation mediator allochtone marokkaanse echtscheiding arbeidsconflict

Arbeid

Strafrecht

 • Vordering benadeelde partij in strafproces
 • Onrechtmatige daad/schade
 • Huiselijk geweld
 • Mishandeling
 • Bedreiging
 • Vernieling
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging

Sociale zekerheid

 • Werkloos (WW)
 • Ziek (Ziektewet, WIA, WAO)
 • Arbeidsbeperkt (Participatiewet, Wajong)
 • Zwanger (WAZO, ZEZ)