Mediation

Hoe mediation u kan helpen

Hieronder staan de belangrijkste voordelen die mediation biedt en hoe het voor u kan werken.

 • Mediation is een gezamenlijk proces waarmee partijen hun conflicten kunnen oplossen.
 • Mediation zorgt voor een constructieve communicatie en voor een ongedwongen sfeer.
 • Mediation leidt tot duurzame afspraken omdat ze vrijwillig worden bereikt, zonder dwang, en rekening houdend met de specifieke problemen en de creatieve inbreng van de partijen.

mediation mediator allochtone marokkaanse echtscheiding arbeidsconflict

Waarom is mediation zo succesvol?

 • De partijen regelen de uitkomst van hun geschil – in tegenstelling tot geschillen waarbij een derde partij, zoals hoger management binnen een bedrijf of een rechter, een beslissing neemt.
 • Mediation verbetert de communicatie en het begrip voor elkaars behoeften en moedigt win/win resultaten.
 • Mediation is een gerichte vorm van het oplossen van problemen – het is geen therapie en het leidt niet tot een opgelegd compromis.
 • Mediation bespaart tijd en geld in vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting – zoals gerechtelijke procedures.
 • Voor partijen die een voortdurende relatie met willen of elkaar nodig hebben stimuleert mediation de verdere samenwerking in de toekomst.
 • Afspraken uit mediationovereenkomsten zijn duurzaam vergeleken met beslissingen die worden opgelegd door een derde partij.
 • Mediation is een vertrouwelijk proces. Partijen besluiten welke rol de mediator op zich kan nemen, mocht één of meer thema’s in de mediation niet worden opgelost.

Welke soorten conflicten kunnen worden opgelost door mediation?

mediation mediator allochtone marokkaanse echtscheiding arbeidsconflict

Familie

 • Familierecht financieel
  • Alimentatie
  • Boedelscheiding
  • Erfenis
 • Familierecht niet-financieel
  • Echtscheiding
  • Gezag en omgang
 • Familierecht niet-financieel/financieel (combinatie)
  • – Familierecht niet-financieel/financieel (combinatie)

mediation mediator allochtone marokkaanse echtscheiding arbeidsconflict

Arbeid

 • Ontslag
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Werknemer/ werkgever of werknemer/werknemer conflicten
 • Arbeidsrecht- overige geschillen
 • Loonvordering, secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Bedrijfsongeval

Strafrecht

 • Vordering benadeelde partij in strafproces
 • Onrechtmatige daad/schade
 • Huiselijk geweld
 • Mishandeling
 • Bedreiging
 • Vernieling
 • Diefstal
 • Openlijke geweldpleging

mediation mediator allochtone marokkaanse echtscheiding arbeidsconflict

Maatschappelijke vraagstukken

 • Conflicten op school
 • Burenruzies
 • Raciale, etnische of religieuze spanningen
 • Herstelbemiddelingsgesprekken tussen (ex-)gedetineerden en (nabestaanden van) slachtoffers