Lezingen, trainingen en cursussen

Met regelmaat verzorgt Koek en Ei lezingen, trainingen en cursussen voor groepen. Het programma wordt vooraf afgestemd met de opdrachtgever. Denk aan een inleiding, de vertoning van een korte film, een interactieve uitleg over het werk en de benodigde vaardigheden van een mediator, het aangaan van discussies en de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma kan ’s morgens, ’s middags of ’s avonds worden uitgevoerd.

Programma
Ons aanbod is bedoeld om kennis te delen over wat interculturele mediation is, hoe mediationvaardigheden kunnen werken en wat er bij een (intercultureel) conflict nodig is om weerstand om te buigen naar draagvlak. Deelnemers kunnen eventueel oefenen met mediationvaardigheden in waargebeurde casussen.

Kosten?
Neem contact met Koek en Ei op voor een passend aanbod.

Wie zijn u voorgegaan?

Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (2012), Buurtbemiddeling Woerden (2013), Buurtbemiddeling De Bilt (november 2014), ROC Mondriaan Den Haag (februari 2013), Universiteit Leiden (februari 2013), Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (maart 2013) en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt (november 2014), Nederlands Instituut van Psychologen, NIP (maart 2015), Faculteit Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van Universiteit Leiden (april 2015), Nederlands Marokkaanse Juristennetwerk (jan 2016), Vluchtelingenhulp Mook (maart 2016), Mediatorsfederatie Nederland (december 2017), Universiteit Leiden (april 2018), Nederlandse Mediatorsvereniging (mei 2018), Centrum voor Conflicthantering (juni 2018), T.M.C. Asser Instituut (september 2018), Nederlandse Vereniging van Familiemediators (september 2018), internationale organisatie (december 2018), Effective Cross-Cultural Cooperation voor een internationale organisatie (maart 2019), Vereniging tot bestudering van het Recht van de Islam en het Midden Oosten (RIMO) (juli 2019), Effective Cross-Cultural Cooperation voor een internationale organisatie (oktober 2019), Interculturele communicatie voor een internationale organisatie (december 2019), Effective Cross-Cultural Cooperation voor een internationale organisatie (februari 2020), Stichting Forensische Mediation (oktober 2020), Effective Cross-Cultural Cooperation voor een internationale organisatie (november 2020), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland/Shiraka (november 2020), Effective Cross-Cultural Cooperation voor een internationale organisatie (januari 2021) en Effective Cross-Cultural Cooperation voor een internationale organisatie (januari 2021) en workshop Intercultural Work voor een internationale organisatie (februari 2021), ‘Kraak de Culturele Code’ voor Vereniging Mediators Regio Utrecht (maart 2022), Interculturele Mediation voor een academisch ziekenhuis (april 2022).

Welke organisaties staan in de planning voor een lezing, workshop of cursus?

Belastingdienst (vóór zomer 2022)

Wilt u ook een lezing/workshop/cursus voor uw organisatie? Vraag er een aan.