FAQ

Vaak gestelde vragen

  1. Wat is mediation?
  2. Hoe overtuig ik de andere partij om deel te nemen aan een mediation?
  3. Wat gebeurt er als de andere partij heeft ingestemd met een mediation?
  4. Hoe kan ik het beste voorbereiden voor een mediation?
  5. Mag Koek en Ei Mediation voorafgaand aan de mediation contact met mij opnemen?
  6. Hoe voert Koek en Ei Mediation zijn mediation sessies?
  7. Wat als er bij de mediation geen overstemming is bereikt?
  8. Hoe wordt het honorarium berekend?
  9. Wat is er in het honorarium inbegrepen?
  10. Hoe is Koek en Ei Mediation verzekerd?

FAQ

1. Mediation is een informeel proces waarin mensen proberen om een wederzijds aanvaardbare oplossing van hun geschil te vinden, met behulp van een neutrale, onafhankelijke derde partij: de mediator. Mediation is een vrijwillig proces. De partijen worden niet gedwongen om te blijven zitten aan de onderhandelingstafel, noch worden ze gedwongen in te stemmen met een schikking. Integendeel, ik help de partijen in hun communicatie en onderhandelingen. Mediation staat toe dat partijen zelf controle hebben en houden over de uitkomst door met behulp van de mediator met elkaar te blijven communiceren en te onderhandelen. Een vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend door de partijen als een akkoord wordt bereikt over alle delen of over een deel van het geschil.

2. Vraag het mij te doen als u dat nog niet hebt gedaan. Er zijn over het algemeen geen kosten verbonden aan deze dienst.

3. Als de partijen hebben ingestemd dan plan ik de mediation en stuur u een bevestigingsbrief. Voorafgaand aan de mediation vraag ik de partijen welke informele en relevante informatie ze wensen met elkaar uit te wisselen. Vervolgens neem ik contact op voor de individuele intakegesprekken.

4. Naast het vertrouwd raken met de feiten van uw zaak kunt u bij voorhand verschillende aanvaardbare opties voor schikkingen overwegen.

5. Er kunnen afspraken worden gemaakt om mij te spreken. Op alles wat de mediation betreft, rust geheimhoudingsplicht.

6. Voorafgaande aan een gezamenlijke of individuele sessie bespreek ik het proces met elke partij. Ik kan mijn voorkeursmethode voor de uitvoering van de mediation met de partijen delen en tegelijk rekening houden met de belangrijkste standpunten die de partijen op mediationgesprek(ken) zelf willen inbrengen. Afspraken worden vastgelegd in vaststellingsovereenkomst en ondertekend door de partijen aan het einde van de mediation sessie.

7. Terwijl de overgrote meerderheid van de gevallen wordt afgewikkeld in een enkele dag of kort daarna kunnen partijen Koek en Ei vaak de opdracht geven om extra (telefonische) gesprekken te voeren of om extra mediationsessies in te laten plannen om tot een overeenkomst te komen.

8. Mijn honorarium wordt berekend volgens een uurtarief: 157 euro inclusief btw, oftewel 78,50 euro per partij. De gemiddelde duur van een mediation is afhankelijk van hetgeen wat besproken wordt, verdeeld over een aantal gesprekken.

9. Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. Bij arbeidskosten is het mogelijk dat de werkgever alle kosten betaalt. Eventuele kosten voor de huur van een gespreksruimte worden niet in rekening gebracht.

10. In het kader van verdere professionalisering beschikt Koek en Ei Mediation over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bij IAK onder nummer 1606) welke voldoet aan de eisen gesteld door de Raad van Rechtsbijstand.