FAQ

Vaak gestelde vragen

  1. Wat is mediation?
  2. Hoe kan ik het beste voorbereiden voor een mediation?
  3. Hoe voert Koek en Ei Mediation de mediationsessies?
  4. Hoe wordt het honorarium berekend?
  5. Wat is er in het honorarium inbegrepen?
  6. Hoe is Koek en Ei Mediation verzekerd?
  7. Kan ik gebruik maken van rechtsbijstand voor mediation?

Meest gestelde vragen over mediation

1. Mediation is een informeel proces waarin mensen proberen om een wederzijds aanvaardbare oplossing van hun geschil te vinden, met behulp van een neutrale, onafhankelijke derde partij: de mediator.

2. Naast het vertrouwd raken met de feiten van uw zaak kunt u bij voorhand verschillende aanvaardbare opties voor schikkingen overwegen.

3. Voorafgaande aan een gezamenlijke of individuele sessie bespreek ik het proces met elke partij. Ik bespreek het mediationproces met de partijen delen en tegelijk houd ik rekening houden met de belangrijkste standpunten die de partijen in de mediationgesprekken willen inbrengen. Afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en worden ondertekend aan het einde van het mediationtraject.

4. Mijn honorarium wordt berekend volgens een uurtarief: 157 euro exclusief btw, oftewel 78,50 euro per partij. De gemiddelde duur van een mediation is afhankelijk van hetgeen wat besproken wordt, verdeeld over een aantal gesprekken.

5. Meestal worden de kosten door de partijen gedeeld. Bij arbeidskosten is het mogelijk dat de werkgever alle kosten betaalt. Eventuele kosten voor de huur van een gespreksruimte worden niet in rekening gebracht.

6. In het kader van verdere professionalisering beschikt Koek en Ei Mediation over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bij IAK onder nummer 1606) welke voldoet aan de eisen gesteld door de Raad van Rechtsbijstand.

7. Ja, dat kan. Als u verzekerd bent voor mediation dan kunt u dat bij uw rechtsbijstandverzekeraar melden. Heeft u een laag inkomen dan zal Koek en Ei Mediation gesubsidieerd rechtsbijstand voor u aanvragen, eventueel ook voor de andere partij .