Over Koek en Ei Mediation

Wij geloven in het ombuigen van weerstand naar draagvlak om betere resultaten te creëren voor mensen in conflictsituaties. De erkende mediators (m/v) bij Koek en Ei Mediation verschillen van elkaar qua persoonlijke stijl, profiel en achtergrond. Wat hen bindt is het inlevingsvermogen, de vele trainingen en de juiste ervaring om cliënten te begeleiden naar een positieve oplossing en om de effecten van conflicten zoveel mogelijk te minimaliseren.

Koek en Ei Mediation doordringt, begrijpt en analyseert juridische kwesties. Het brengt nuances aan en stelt zich empathisch op bij concurrerende emoties. Het streven is het bereiken van aangename en creatieve oplossingen en korte metten maken met langdurige, tijdrovende, onzekere en dure rechtszaken.

Het doel is om mensen te inspireren om het anders te doen, om mee te gaan met ontwikkelingen in de maatschappij, om slimmer met conflict om te gaan. Het maakt niet uit wie je bent, waar je werkt of waar je vandaan komt. Waar het om gaat is interesse in mediation om weer in charge te zijn.

Wanneer cliënten de Nederlandse taal niet goed beheersen, kan dit belemmerend zijn. De conflictpartijen kunnen moeite hebben met het uitdrukken van hun emoties in een andere dan de eigen taal. En daarom kan de beheersing van meerdere talen van onze mediators een enorme uitkomst bieden. Onze mediators spreken Engels, Duits, Frans, Spaans, Arabisch, Marokkaans, Berbers, Turks en natuurlijk Nederlands (ABN).

Doorgaans worden alle inkomende berichten binnen 48 uur beantwoord. De werkwijze is toegankelijk, discreet en betrouwbaar, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De mediators bij Koek en Ei dienen zich te houden aan de voor hen geldende Gedragsregels. Wanneer u van mening bent dat uw mediator deze Gedragsregels niet naleeft, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de tuchtcommissie voor registermediators.