Lezingen en trainingen

Met regelmaat verzorgt Koek en Ei lezingen voor groepen. Het programma wordt vooraf afgestemd met de opdrachtgever. Denk aan een inleiding, de vertoning van een korte film, een interactieve uitleg over het werk en de benodigde vaardigheden van een mediator, het aangaan van discussies en de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het programma kan ’s morgens, ’s middags of ’s avonds worden uitgevoerd. De benodigde tijd inclusief pauze is ongeveer twee uur, waarbij een half uur tevoren apparatuur wordt opgesteld.

Programma
Deze algemene lezing heeft de bedoeling om kennis te delen over  hoe mediation in Nederland werkt en wat er bij een (intercultureel) conflict nodig is om weerstand om te buigen naar draagvlak. Deelnemers kunnen eventueel oefenen met mediationvaardigheden in waargebeurde casussen.

Kosten?
Neem contact met Koek en Ei op voor een passend aanbod.

Wie zijn u voorgegaan?

Multicultureel Netwerk Rijksambtenaren (2012), Buurtbemiddeling Woerden (2013), Buurtbemiddeling De Bilt (november 2014), ROC Mondriaan Den Haag (februari 2013), Universiteit Leiden (februari 2013), Landelijke Samenwerking Studenten Antropologie (maart 2013) en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt (november 2014), Nederlands Instituut van Psychologen, NIP (maart 2015), Faculteit Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van Universiteit Leiden in april 2015 en Vluchtelingenhulp Mook in maart 2016

Welke organisaties staan (weer) in de planning voor een lezing?

Mediatorsfederatie Nederland in december 2017

Wilt u ook een lezing voor uw organisatie? Vraag er een aan.